mediambient mediambient mediambientRespectuosos amb el medi ambient

Respectuosos amb el medi ambient

Els animals amb els que treballem són fills d'una natura generosa que conforma un paisatge i un ambient molt adients per el desenvolupament de la seva vida. Són el resultat d'una acurada selecció, referint-nos tant a l'origen com al tipus d'alimentació.

Així mateix, gestionem adequadament tots els residus que produeix la nostra activitat, amb la finalitat d'evitar que l'entorn natural en surti perjudicat.