Millora permanent de les intal·lacions

Millora permanent de les intal·lacions

L'exigència sempre ha estat la característica que ha definit la nostra feina diària, orientada a obtenir l'èxit tant al mercat nacional com a l'internacional. Aquest últim representa més del 70% de la nostra facturació.

L'empresa desenvolupa un pla d'inversions anuals per a garantir la millora permanent de les instal.lacions i de la seva tecnologia: cambres frigorífiques controlades per ordenador i amb sistema d'alarma per detectar irregularitats, sistema d'emmagatzematge codificat en lineals i amb informació explícita i individualitzada per a cada palet.

Gràcies precisament a aquesta tecnologia, estem en situació de subministrar les comandes en els terminis pactats i de donar al client un servei molt professional.

logistica logistica logistica logistica